Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Egenmelding og sykmelding

 

Egenmeldinger


Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av et sykefravær. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

Er du borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve sykmelding. Har du brukt egenmelding forut for sykmelding fra lege, telles det som brukte egenmeldingsdager. 

Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding.

Hvordan bruker du egenmelding?

Det er ikke noe felles skjema for egenmelding. Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingsskjema for sine ansatte, enten på papir eller digitalt. Hør med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder hos dere.

Hvor lenge kan egenmeldingen vare?

Egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager om gangen. 

Jobber du i en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.

Hva gjør du hvis du må overstige disse dagene?

Dersom du ikke har flere egenmeldingsdager, må du bruke sykmelding. Alternativt kan du gå i dialog med arbeidsgiveren din om å bruke feriedager, permisjon (med eller uten lønn) eller be om velferdspermisjon.

Hvis du må være hjemme med syke barn

Egenmelding gjelder hvis du må være borte fra arbeid når du selv blir syk. Hvis du må være borte fra arbeid på grunn av barns sykdom, kan du ha rett på omsorgsdager. Disse kommer i tillegg til egenmeldingsdagene du har når du selv er syk.

Du kan miste retten til egenmelding

Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke skal få bruke egenmelding hvis:  

Arbeidsgiveren skal gi deg varsel når de fratar deg retten til å bruke egenmelding, slik at du kan uttale deg.  

Hvis du har mistet retten til å bruke egenmelding skal arbeidsgiver vurdere dette på nytt etter seks måneder.

Når kan du bruke egenmelding?

Når kan du ikke bruke egenmelding?

Annet om egenmelding

 Mer om egenmelding finner du på NAVs sider.

 

Sykmeldinger


Generelt

For vurdering av sykmelding må du til time hos din fastlege eller annen lege på legekontoret. Legen kan skrive sykmelding fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdommen din. For å kunne vurdere dette, må legen ha et grunnlag for å attestere at dette er tilfellet (observasjonsgrunnlag). 

 Mer om sykmelding finner du på NAVs sider.

 

Sykmelding ved barns sykdom

Det er ikke mulig å få sykmelding for barns sykdom, sykmelding kan man kun få ved egen sykdom. Man skal ved barns sykdom bruke omsorgsdager (10 dager med sykt barn). For enkelte kroniske lidelser hos barn, hvor det er forventet at barnet vil være mer syk enn andre barn, kan man søke NAV om utvidet antall omsorgsdager (ytterligere 10 dager). 

For barn innlagt i sykehus eller som er utskrevet av sykehus, hvor barnet må ha tilsyn døgnet rundt av foreldre. Kan man søke om pleiepenger. Sykehuset har informasjon og egne skjema om pleiepenger.

 

Sykmelding ved dødsfall i famile o.a.

Det er normalt ikke mulig å få sykmelding ved dødsfall, men ved spesielle omstendigheter kan dette likevel være aktuelt. De fleste arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon ved dødsfall i nær familie.