Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Henvisninger og celleprøve

Henvisninger, celleprøve

For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid).

 

Ikke krav til henvisning ti fysioterapeut

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Du trenger fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

 

Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til privatpraktiserende gynekolog for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Man har mulighet til å benytte gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv