Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Fastlegen er der – på nye flater

20. mars 2020

Informerer om at pasientene må bestille time som før, men at vi vil møte pasientene skriftlig gjennom e-konsultasjon og muntlig gjennom telefon og videokonsultasjoner når det er riktig.

Det er viktig at pasienter ikke lar være å ta kontakt ved alvorlige symptomer. Vi vet at diffuse symptomer kan være alvorlig sykdom, og at vi må ha lav terskel for kontakt. Vi kjenner pasientene og deres sykdomshistorie

En del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:

16. mars 2020

 En del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:

 

 • Attestarbeid for forsikringsselskap.
 • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
 • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
 • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
 • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
 • Spirometri, tonometri, audiometri.
 • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.

Luftveissymptomer?

16. mars 2020

Alle med luftveissymptomer som ønsker kontakt med lege må kontakte oss på telefonen. Vi har utvidet telefontiden: 8.00 - 15.30 alle hverdager.

Ikke oppsøk vårt legekontor.

 

 

Koronaviruset

10. mars 2020

Definisjon av et mistenkt tilfelle

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Har vært i et område med utbredt eller lokal spredning av covid-19: Områder med spredning av covid-19
 • Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av covid-19 sykdom
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 sykdom, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet. 
 • Har vært på reise utenom Norden og er helsepersonell med pasientkontakt. 

Råd og informasjon til risikogrupper om det nye koronaviruset (coronaviruset).

6. mars 2020

Risikogrupper

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Eldre personer (>65 år)
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Vi har per i dag ikke kjennskap til andre definerte risikogrupper, men dette kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19. Folkehelseinstituttet har fått flere henvendelser med spørsmål om pasienter på immunsupprimerende behandling for kronisk sykdom, bør stoppe denne. Det er ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Det er heller ikke behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for covid-19. Det er viktig å huske at langt de fleste kun utvikler milde symptomer, også blant de med nedsatt immunforsvar eller som har en kronisk sykdom.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom. Per 4. mars foreligger det ikke utbredt smittespredning i Norge, og risiko for smitte med koronavirus i befolkningen er lav.

 

Personer som tilhører risikogruppene bør vurdere nødvendighet av utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer. Dette gjelder også deltagelse på større arrangementer fordi det er arenaer med mange ukjente.

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha influensavaksine hver sesong, og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10.år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Disse vaksinene vil imidlertid ikke kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Ved Furubo legesenter har vi en ledig stilling som helsesekretær

25. oktober 2019

Vi søker deg som kan jobbe selvstendig, er positiv og samarbeidsvillig. Gode norskkunnskaper.

Arbeidsoppgaver vil bestå av varierte helsesekretæroppgaver:

· resepsjon ved legesenteret

· besvare telefonhenvendelser

· laboratorie- og skiftestuearbeid

Lønn følger tariff.

Søknad med oppdatert CV sendes på mail til daglig leder Reza Samimi, drsamimi@hotmail.com

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/9fbb6481-72a0-4a51-b310-16fb98b52bdc

influensavaksine 2019/2012

16. oktober 2019

Nå er det tid for sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt og andre som ønsker vaksinering.

Ifluensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Er du en av dem som anbefales å vaksinere seg mot influnsa, så det er bare å ringe til Furubo Legesenter.

Sommerferien 2019

9. juli 2019

Under sommeren 2019 mellom uke 25 og 33 har vi redusert bemanning på legekontoret grunnet ferieavvikling. Dette betyr bl.a at vanlige kontroller, bestillinger av underlivsprøver, rutinemessige blodprøver og andre henvendelser som kan vente behandles etter at vi har åpnet som vanlig med vanlig bemanning etter uke 33.

Dr. Terje Christiansens ferie uker 26,27,30.  Elgejakt uke 40-42

Dr Reza Samimi tar ferie    uker 31-33

Har du Reza som fastlege ?

27. juni 2019

Din fastlege tilbyr disse tjenester på helsenorge.no

 • Starte en e-konsultasjon.

 • Kontakte legekontoret.

 • Fornye resepter på faste medisiner.

 • Bestille timer.

 • Bruk denne nettsiden (helsenorge.no) til å logge inn. Du trenger BankID eller Buypass ID for å få logget inn

Ny turnuslege

1. mars 2019

Usman Ghani er LIS1 lege hos oss fra 1.mars og ut august 2019. Velkommen!

Det er lovbestemt LIS1 hvert halvår. LIS1bytte skjer derfor to ganger årlig, 1. mars og 1.september. LIS1 har ikke egen fastlegeliste, men avhjelper de andre legene på deres lister.

Influensavaksine

5. oktober 2018

Nå har influensavaksine for sesongen 2018/2019 ankommet Furubo legesenter.
Alle risikogrupper anbefales å vaksinere seg.
Prisen på influensavaksine er i år på kr. 165,-.
Ta kontakt for timebestilling.

E-konsultasjon

1. oktober 2018

 Du kan bestille resepter og kommunisere med fastlegen din på nettet nå.

 Digital dialog med fastlegen din

Influensavaksine

19. oktober 2017

Nå har influensavaksine for sesongen 2017/2018 ankommet Furubo legesenter.
Alle risikogrupper anbefales å vaksinere seg.
Prisen på influensavaksine er i år på kr. 150,-.
Ta kontakt for timebestilling.

Det vil også være mulighet for vaksinering på Grue Helsestasjon, kommunegården den 31.10 og 02.11 kl 09-12.

Reza Samimi overtatt Marit Hermansens fastlegeliste

17. november 2016

Dr. Reza Samimi har overtatt fastlegelisten etter Marit Hermansen. De som står på Marit Hermansens liste, vil automatisk gå over til Reza Samimi som fastlege.
Mange kjenner ham fra tidligere, da han har vært vikar for Marit Hermansen siden mars 2016.

Bestiling av time og resept på SMS

1. februar 2013

Vi starter nå med time og reseptbestilling på SMS. Du finner oppskriften for dette til høyre på siden. Vi håper at dette gjør det enklere å komme i kontakt med oss.

 

Dette er nå i oppstartfasten, vi er takknemlige om dere tar kontakt ved eventuelle problemer.