Bestill time med SMS

Send til 2097:

FURUBO fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FURUBO 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Legeattest ved skolefravær

  1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte*.

  2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.

  3. Dere vil bli vurdert av sykepleier som vil attestere sykdom i legens navn (delegert vurdering av sykdom iht Helsepersonellovens §5).

  4. Kostnaden for legeerklæring er 175 kroner. I tillegg kommer 54 kroner for rådgivning (takst 1ad i Normaltariffen). Totalt kroner 229,-

  5. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noen ukers ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjonstakst kroner 152/257 (spesialist/ikke-spesialist) i tillegg til attestkostnad kroner 175,-
  6.  

*: For tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke bør oppsøke legekontoret (kortvarig diarèsykdom og/eller oppkast) kan det gjøres unntak fra regelen om personlig oppmøte.