Senteret sitt bannerbilde

Om oss


Furubo legesenter har eksistert siden begynnelsen av 90 tallet. Legesenteret har samarbeidsavtale med Grue kommune, og fastlegene Christiansen og Hermansen er også Kommuneoverleger. 

Legesenteret har et stort og velutstyrt laboratorium. 

Vi er organisert som et DA med organisjonsnummer:

992 160 497

 

Vi er to faste leger samt turnuslege. Fastlegene her arbeider også ved helsestasjonen, omsorgsboligene og sykehjemmet. 

Ved legesenteret er det i tillegg fire faste ansatte hjelpepersonell; helsesekretærer og bioingeniør. Vi har et stort og velutstyrt laboratorium. 

Miljørettet helsevern for de tre Solør kommunene har også tilholdssted her.