Kristoffer Glenne Ellingsen er LIS1 lege hos oss fra 1. september og ut februar 2019. Velkommen!

Det er lovbestemt turnuslegebytte hvert halvår. Turnuslegebytte skjer derfor to ganger årlig, 1. mars og 1.september. Turnuslegen har ikke egen fastlegeliste, men avhjelper de andre legene på deres lister.