Under sommeren 2019 mellom uke 25 og 33 har vi redusert bemanning på legekontoret grunnet ferieavvikling. Dette betyr bl.a at vanlige kontroller, bestillinger av underlivsprøver, rutinemessige blodprøver og andre henvendelser som kan vente behandles etter at vi har åpnet som vanlig med vanlig bemanning etter uke 33.

Dr. Terje Christiansens ferie uker 26,27,30.  Elgejakt uke 40-42

Dr Reza Samimi tar ferie    uker 31-33