Dr. M. Reza Samimi er vikar på Marit Hermansens fastlegeliste fremover. Velkommen!

Thor-Agne Kvesetmoen sluttet februar 2016.