Dr. Reza Samimi har ferie fra 25. juli - 7. august 2016.
Kun åpet for øyeblikkelig hjelp i denne perioden.
Vi er vikar for akutthjelp på dagtid for dr. Lerner og dr. Schjelderup-Høye uke 29, 30 og 31. (18.07. - 07.08.)