Fredrik Brekke er ny turnuslege på Furubo legesenter fra 01. mars 2017 og ut august 2017. Velkommen!

Det er lovbestemt turnuslegebytte hvert halvår. Turnuslegebytte skjer derfor to ganger årlig, 1. mars og 1.september. Turnuslegen har ikke egen fastlegeliste, men avhjelper de andre legene på deres lister.